«Motek skal være en god, trygg og inkluderende arbeidsgiver og tilby kundene sine en helhetlig og bærekraftig portefølje av innovative varer og tjenester. Alle prosesser skal kontinuerlig måles og forbedres for å redusere vårt totale miljøavtrykk. Vi ønsker å være den foretrukne partneren for en grønnere byggeframtid.»

Å fokusere på bærekraft betyr at vi skal jobbe og utvikle oss på en måte som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Kundene våre forventer at vi tar ansvar for de produkter og tjenester som vi selger. Motek skal drives med bærekraft i fokus, og alle valg vi tar i fremtiden skal drive oss i en bærekraftig retning. Vi jobber hele tiden med å redusere vår miljøbelastning og bedre vårt arbeidsmiljø. Vi skal sørge for at summen av det vi gir, er større enn det vi tar.

I 2015 vedtok FNs medlemsland en rekke bærekraftsmål som strekker seg fram mot år 2030. Dette er en felles, global arbeidsplan med målsetninger for både myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn i arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer. Gjennom vårt eget bærekraftsarbeid bidrar også vi til å nå disse målene.

Alle våre innsatsområder samsvarer med ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Klikk på bærekraftsmålene for å lese mer om hvilke mål vi jobber med og hvordan vi bidrar til å nå dem:

FN bærekraftsmål på linje farger.png

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle oss på en bærekraftig måte

Bærekraft er i ryggmargen vår

Aspelin Ramm er ledende innen bærekraftig utvikling.

Eiere med bærekraft i fokus

Vårt nye hovedkontor og hovedlager bygges nå.

Norges grønneste logistikkbygg

Hvordan pakke og transportere varer på en mer bærekraftig måte.

Hovedlager og transport

Vi stiller krav til bærekraftig arbeid i alle ledd.

Våre leverandører

Vi har klare mål og tiltak for mennesker og miljø

Kvalitet og HMS

Vi er en trygg arbeidsplass og samarbeidspartner

Etiske retningslinjer

Artikkelsamling

Miljøfremmende tiltak

Åpenhetsloven