Dine data, dine valg

Dine data er trygge hos oss. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig og personalisert handleopplevelse. Ved å trykke «Det er greit» godkjenner du bruken av informasjonskapsler.

Vis meg mer

Vår HMS- og kvalitetspolitikk er forankret i ledelsen.

For å forhindre negativ miljøpåvirkning, jobber vi hele tiden med å forbedre vårt HMS- og kvalitetsarbeid. Dette gjelder både gjennomføringen av prosjektene våre og den daglige driften. Vi har en nullfeilvisjon som innebærer at ingen skade skal skje på mennesker eller miljø og at alle oppdrag skal utføres riktig første gang.

Det er viktig for oss at ansatte har en trygg arbeidsplass, der fokuset er å unngå helseskader og arbeidsulykker. For å få sunne og engasjerte medarbeidere er det også viktig at hver enkelt blir sett og kan videreutvikle sin kompetanse.

HMS

I Motek tar vi HMS på alvor, noe som gjør det til et trygt sted å jobbe. Ledelsen er ansvarlig for at alle avdelinger ivaretar HMS-arbeidet, som vi har integrerte systemer for å gjennomføre. Vår policy dekker alle områder innen HMS, og her står også kundenes interesse i fokus.

Verktøyene vi selger kan utsette brukerne for støy, vibrasjon og støv. Derfor er det viktig at våre ansatte ikke bare kjenner til hvordan verktøyene skal brukes, men at de også vet hvilket verneutstyr som må brukes og hvilken risiko som følger med. Slik kan de gi korrekt og tilpasset HMS-opplæring. Det er avgjørende for oss å bidra til å trygge kundene våre best mulig.

Regelmessige vernerunder og HMS-fokusområder sørger for at HMS alltid står sentralt i virksomheten. Vi forebygger ulykker og skader ved å fokusere på å registrere alle nestenulykker og observasjoner. HMS og miljø er også temaer i våre internrevisjoner.

For å sikre at alle våre leverandører har gode HMS-systemer og HMS-policyer, stiller vi krav til at de må signere våre etiske retningslinjer. Vi kontrollerer også alle sikkerhetsdatablader, samt innhold av kjemikalier.

Ved å velge leverandører som stadig utvikler og forbedrer produktene sine, sikrer vi at det er høyt fokus på bedre HMS for brukeren. Vi leverer de aller nyeste innovasjonene innen HMS og har utallige løsninger for sikrere bruk av verktøy for kundene våre. Du kan lese mer om hvordan vi kan bidra til en bedre helse for kundene våre her:

Ta kontroll over det farlige støvet
Unngå vibrasjonsskader
Hilti Exoskeleton motvirker muskel- og skjelettskader

Våre mål: 

 • Sykefravær skal være lavere enn 4,5 %
 • Vi skal ikke ha skade på menneske eller miljø
 • Vi skal ikke ha brudd på selskapets etiske retningslinjer
 • Vi skal ha samsvar med alle relevante lover, forskrifter og kundekrav
 • Sorteringsgrad for avfall over 85 %
 • Vi skal stille tydelige miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester, og følge opp kravene
 • Vi skal ikke ha kritiske sikkerhetsbrudd ved lagring og distribusjon av kundeeid og egen informasjon


Våre tiltak: 

 • HMS- og kvalitetskrav ved avtaleinngåelse med leverandører
 • Bruke miljømerkede og gjenvinnbare produkter i den grad de er tilgjengelige på markedet og møter våre krav til egenskaper og økonomi
 • Følge med relevant miljølovgivning og andre miljøkrav fra kundene, konsernet og andre interessenter
 • Rapportering av farlige forhold og uønskede hendelser
 • Ha gode rutiner og tilgangskontroll til alle informasjonssystemer
 • Regelmessige vernerunder
 • Interne revisjoner

Sertifisering og revisjon

Motek AS er både kvalitetssertifisert og miljøsertifisert i henhold til internasjonalt anerkjente ISO standarder ISO-9001:2015 og ISO 14001:2015

Tredjeparts-sertifisering

Det er «Det Norske Veritas (DNV)» som har sertifisert oss og er ansvarlig for å gjennomføre en grundig revisjonsprosess, hvert tredje år. I tillegg til dette utføres det interne revisjoner både på hovedkontoret og i butikkene.

Godkjent leverandør

Vi er godkjent som leverandør til:

 • Oljeindustrien gjennom kvalifikasjonsordningen Oil & Gas Europe
 • Energiforsyningen ved Achilles Utilities NCE
 • Bygg og Anleggsnæringen ved StartBANK

Ytre miljø

Vi ønsker å ha en minst mulig negativ påvirkning på det ytre miljøet. Avfallet vårt blir kilesortert og en del av dette resirkuleres. Vi har en landsomfattende avtale med Norsk Gjenvinning og er medlem av Grønt Ansvar og Norsirk (produktansvar)

 • Grønt Ansvar – Norsk Gjenvinning
 • Norsirk – EE avfall, Batterier og Emballasje.

Avfallshåndtering

Vi har et komplett avfallshåndteringssystem som sikrer at lover og forskrifter følges og at vi overholder myndighetenes krav til rapportering og dokumentasjon, samt alle HMS-krav. Innenfor dette har vi satt oss noen mål. Målene er å redusere vekten på usortert avfall, øke kildesorteringsgraden og redusere kostnader som følge av bedre sortering. For å oppnå dette må vi tilrettelegge miljøstasjonene med tydelige fraksjonsbeholdere, tydelig merking, samt oppfølging, veiledning og kontroll.

Motek.no stort bilde landingsside 1500x800 - kvalitet logoer 2022.png