Motek lanserer nå BIM-prosjektering der vi er med på å planlegge og modellere opphengsløsninger helt fra prosjekteringsfasen!

For å unngå utfordringer som kan koste både tid og penger i et prosjekt er det lurt å være tidlig ute med god planlegging. Ved å implementere BIM helt fra forprosjekteringsfasen kan man få en løsning som er fleksibel igjennom hele byggets livsløp, uten risiko for mye etterarbeid og tilpasninger ved krysningspunkter mellom forskjellige underleverandører. I tillegg blir hele prosessen, samarbeidet og ferdigstillingen av gode prosjekter enklere. Nå kan vi hjelpe til med dette!

Slik fungerer prosessen

Det hele starter med et oppstartsmøte om prosjektet med Motek. Der får vi tilgang til den eksisterende BIM-modellen slik at vi kan starte jobben med å produsere rammeverket av prosjektet. Vi deler i denne fasen bygget inn i logiske deler – for eksempel kontorplan, sjakter, teknisk rom, osv. Deretter begynner arbeidet med å beregne opphengsløsninger, som blant annet fellesoppheng, for hvert definerte område slik at vi til slutt har beregnet og definert optimaliserte konseptløsninger for hele, eller deler av, prosjektet.

Når rammeverket er klart vil vi kunne tilby:

 • Hele prosjektet seksjonert i individuelle områder
 • Komplett liste over forslag til opphengsløsninger for alle fag – for eksempel fellesoppheng
 • Ingeniørrapporter
 • Estimering av arbeidet med resten av BIM-designet og pris på hele, eller deler av, prosjektet

Ta kontakt med vår BIM prosjektleder!

Alle prosjekter går som regel gjennom flere ulike faser. Motek kan bistå på flere områder under de forskjellige fasene.

Dimensjonering 

På mange byggeplasser monteres det i dag opphengsløsninger som bare delvis er designet og modellerte. Hvert fag jobber for seg og på bakgrunn av den erfaringen de har, eller rett og slett på improvisasjon. Dette kan lett føre til mangel på dokumentasjon og at man ofte ender opp med sammenstøt og avvik. Ved å ta med Motek tidlig i prosjektets dimensjoneringsfase og fortelle oss hva dere trenger, kan vi hjelpe til med å designe komplette, konstruerte løsninger, som for eksempel felles opphengssystemer, basert på kravspesifikasjoner og med all nødvendig dokumentasjon. Dette legger grunnlaget for et optimalt byggverk. Vi dimensjonerer for dine behov og kontrollerer naturligvis alltid mulige sammenstøt før det faktiske arbeidet starter slik at avvik og endringer løses på forhånd. Dersom standardisering, fleksibilitet eller modularitet er høyt prioritert hos deg, leverer vi forslag som er optimaliserte for nettopp dette.

Oppsummert gir dette deg:

 • Opptil 50 % færre materialer
 • Raskere monteringstid (opptil 3 ganger raskere)
 • Optimaliserte løsninger - tilpasset ditt byggebehov
 • Bedre HMS, med tilhørende dokumentasjon

Byggefasen 

I byggefasen kan Motek bistå med blant annet prefabrikasjon, smart logistikk, BIM-to-field, verifisering og dokumentasjon. Tradisjonelt settes de fleste elementene i et bygg sammen på selve byggeplassen. Dette er både tids- og plasskrevende, samt at det kan være utfordrende å planlegge korrekt materiale i riktige mengder. Ved å prefabrikkere sparer man både på logistikk, planlegging og arbeid på byggeplassen. Skinner kuttes til riktige lengder, alt pakkes sammen i korrekte mengder og man forhåndsmonterer gjerne rammer eller oppheng i produksjonsmiljø slik at alt er klart til å monteres direkte når det ankommer byggeplass. På denne måten kan man oppnå opptil tre ganger raskere installasjon, mindre materialsvinn og høyere sikkerhet og dokumentasjon på prosjektet.

Konseptet vårt “smart logistikk” optimaliserer leveranser til byggeplassen ved at vi hjelper til med å sette opp bestillinger i planlagte bolker. Materialet leveres akkurat der det skal monteres, når det skal monteres. Vi tilbyr sporing i alle ledd og får en enklere bestilling og kostnadskontroll takket være de detaljerte bestillingslistene.

BIM-to-field

Vi tilbyr en guide til plassering av borehull og innstøpningskomponenter som for eksempel opphengsskinner og brannhylser. Et avansert layoutverktøy bruker dine BIM-filer og en innebygget laser til å lokalisere punktene fra modellen inn i bygget. Dette øker produktiviteten ved å redusere arbeid i denne fasen. Med denne løsningen kan det innføres fleksible etterinstallasjonsløsnigner og man kan fjerne enkelte arbeidsmomenter i sin helhet.

Dokumentasjon

I helhetsløsninger er BIM-modellen den eneste sikre kilden til informasjon. Den viser hva, og hvor, du skal installere noe og den viser samtidig hvor all relatert dokumentasjon befinner seg. Du får en direkte bekreftelse og dokumentasjon på at du har bygget etter spesifikasjonene. Verktøy som slagdriller med AT-modul eller programvare som Firestop Documentation manager lagrer uttrekksinformasjon automatisk under installasjonen.

Field-to-BIM

Alle som har ansvar for forvaltning, drift og dokumentasjon (FDV) vet hvor mye papirarbeid som kreves for å få et bygg godkjent ved inspeksjon. Her kan vi hjelpe til med blant annet field-to-BIM for å få en komplett “as built”-dokumentasjon. Slik kaster du ikke bort noe tid på å lete etter hvordan noe var installert, eller hva man må bestille mer av. Laserscanningsutstyr og avansert layoutverktøy kan brukes til å gi deg presise og detaljerte “as built”-2D- og 3D-tegninger. Laserscanning og BIM-basert dokumentasjon på hvordan bygget faktisk er bygget letter jobben med å forvalte bygningsmassen igjennom hele byggets levetid - også ved reallokering av bruk.

Våre BIM designtjenester muliggjør:

 • Designoptimalisering
 • Prefabrikasjon
 • Smart logistikk
 • BIM-to-field
 • Dokumentasjon
 • Field-to-BIM
 • Optimaliserte løsninger
 • Større rom for tidsbesparelse
 • Kostnadsreduksjon
 • Sikkerhetsforbedring
 • Reduksjon av materialkostnader
 • Redusert installasjonstid
 • Unngå improvisasjon

Start planleggingen tidlig

Et tidlig og godt samarbeid med Motek rundt planleggingen av prosjektet gjør at vi kan hjelpe til medflere aspekter som gjør at prosjektet som helhet vil gjennomføres lettere, raskere, mer fleksibelt og rimeligere. I tillegg får man et bedre samarbeid mellom de forskjellige aktørene ved at det er en tydelig felles plan som tar høyde for alle som er inne i prosjektet. Ser vi eksempelvis på MEP-planlegging for rør, elektrisk og ventilasjon vil man uten BIM-planleggingens støttestruktur få utallige røroppheng, trapeser og ledninger spredt utover. Med BIM kan man benytte end-to-end-planlegging der alle fag monterer i felles opphengsløsninger som kan halvere materialforbruket og spare mye tid og organisering.

Oppsummering av hva vi tilbyr:

 1. Rammeverk: vi finner de beste løsningene og setter dem i system. Her seksjonerer vi prosjektet i individuelle områder og lager konseptløsninger for eksempevis felles føringsveier for alle tekniske fag. Her estimerer vi også arbeidet.
 2. Dimensjonering: Vi utvikler konseptene til designforslag som er definert av tekniske rapporter. Dimensjonerende installasjonsløsninger optimaliseres for høyrepetisjon og/eller komplekse tilfeller. Vi utvikler beregningsrapporter og spesielle rapporter over kollisjoner og unntak.
 3. BIM-modellering: Vi plasserer dimensjonsløsningene direkte i den eksisterende BIM-modellen. 3D-modeller av de dimensjonerte løsningene blir genererte og vi lager rapporter over sammenstøt og avvik.
 4. Tegninger og materiallister: For en smidig overgang fra kontoret til byggeplassen gir vi et sett med detaljtegninger og arbeidstegninger. Vi informerer også om BIM-to-field-data, leverer BIM-materiallister og kommer med forslag om prefabrikkering.

 Ta kontakt med vår BIM prosjektleder!


Se video for å få et innblikk i hvordan Hilti jobbet med BIM designtjenester hos Roche i Sveits.

 
Oversikt over alle fasene i prosessen