Scan strekkode

Vi fant ikke produktet du scannet

Produktet legges i handlekurven

De siste årene har Motek hatt en enorm vekst. Dette gjorde at vi vokste ut av vårt gamle hovedkontor og lagerbygg. I 2019 ble det besluttet at det gamle bygget skulle rives og bygges opp på nytt – med bærekraft i fokus. Eierne våre, Aspelin Ramm, har tegnet det som har blitt landets grønneste logistikkbygg. Rivingen startet våren 2020 og det nye bygget stod ferdig sommeren 2022.

BREEAM-NOR Excellent

Hele byggeprosessen ved det nye hovedkontoret fulgte en streng miljøprofil. Bygget har blitt BREEAM-NOR Excellent-sertifisert og fått energiklasse A. Denne klassifiseringen er det nest høyeste nivået man kan oppnå og innebærer at man dokumenterer viktige deler av byggeprosessen. Det er ni bærekraftskategorier som er gjeldende og jo bedre man oppfyller kravene desto flere poeng får man og derfor også høyere BREEAM-sertifiseringsnivå. Kategoriene er: ledelse, helse- og innemiljø, energi og transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensing.

Grønt bygg, med grønt tak

Det er ikke bare under byggingen det ble fokusert på miljø og bærekraft. Også i det ferdige bygget  er det tatt en rekke grep for å være så miljønøytrale som mulig og tilby god helse og livskvalitet for de som jobber hos oss. Bygget har el-billadere, sykkelparkering og treningsfasiliteter for de ansatte.

Det grønne taket er utformet med flere overvannsløsninger for å minimere belastningen på kommunalt nett og nærliggende vassdrag, spesielt ved kraftige nedbørsmengder. På taket er det lagt sedum og det er blomsterenger med et stort artsmangfold av planter fra området. Artsmangfoldet er viktig slik at pollinerende insekter som bier, humler og sommerfugler får det beste utgangspunktet. Biene som skal bo permanent i bikubene på taket håper vi vil føle seg hjemme i blomsterengen som faktisk blir den største i Norge på et grønt tak.

Solenergi

Som kjent kreves det mye energi i bygninger. For å avlaste det kommunale strømnettet så mye som mulig har det blitt montert 796 solcellepaneler på taket slik at vi ikke bare bruker strøm, men produserer det også. Panelene er beregnet å produsere 199.000 kWh per år, noe som ifølge forhåndskalkulasjoner vil kunne dekke ca. 15 % av byggets strømbehov. Vi gleder oss til å se i hvor stor grad vi klarer å være selvforsynte med energi.

Gjenbruk

I et miljø- og bærekraftsperspektiv er gjenbruk viktig, og dette er også tatt i betraktning i forbindelse med riving og bygging av det nye bygget. Blant annet har 2 av ventilasjonsanleggene fra det gamle bygget blitt brukt på nytt. Andre elementer som har blitt gjenbrukt er betong, betongbjelker fra taket, trappetrinn og u-stålbjelker.

Hovedlager

Vårt nye hovedlager har blitt hele 10.400 m² og er moderne og fremtidsrettet for en effektiv lagerhåndtering. Arealet blir nøye utnyttet med 10.257 palleplasser, 33.600 kasser i Autostore, samt automatheis og grenreoler for langgods. 

Ladestasjoner for varebiler

Byggeplassen var fossilfri, så det var derfor naturlig at det ble lagt ekstra til rette for utslippsfri transport i det nye bygget. I tillegg til ladestasjoner for våre ansatte i garasjen, har vi også ladestasjoner til hurtiglading av større varebiler ved lageret vårt slik at de kan lade mens de lesser på og av varer. Vi har fått én million kroner i enøkstøtte fra Oslo Kommune og skal ha to ladeporter som hver har fire ladeuttak. Dette betyr at opptil 8 varebiler kan lade samtidig. Hvert ladeuttak leverer fra 90-150 kW, avhengig av hvor mange ladeporter som er i bruk samtidig. Dette håper vi fører til at utslippsfri transport kan benyttes i enda større grad enn tidligere.

Les mer >>

Toppmoderne verksted

Vi har fått et nytt toppmoderne verksted i det nye bygget. Verkstedet vil i praksis kunne doble dagens kapasitet, noe som tilsier at verkstedet er det desidert største i sitt slag i Norge!

På verkstedet er det lagt stor vekt på HMS og det er valgt løsninger som gjør at man skal kunne jobbe sikkert og effektivt. I dette ligger fokus på støyreduserende tiltak, tilpasset ventilasjon som sørger for et meget bra inneklima og en lyssetting som gir mekanikerne de beste forutsetningene for å løse oppgavene.

Det vil bli en separat miljøsone for alle typer avfall og spesialavfall, som for eksempel EE-avfall og kjemikalier. Verkstedavdelingen som utfører reparasjon og service er bærekraft i praksis.