Dine data, dine valg

Dine data er trygge hos oss. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig og personalisert handleopplevelse. Ved å trykke «Det er greit» godkjenner du bruken av informasjonskapsler.

Vis meg mer

Scan strekkode

Vi fant ikke produktet du scannet

Vi tar deg til produktsiden

De siste årene har Motek hatt en enorm vekst. Dette har gjort at vi har vokst ut av vårt gamle hovedkontor og lagerbygg. I 2019 ble det besluttet at det gamle bygget vårt skulle rives og bygges opp på nytt – med bærekraft i fokus. Eierne våre, Aspelin Ramm, har tegnet det som kommer til å bli landets grønneste logistikkbygg. Rivingen startet våren 2020 og det nye bygget vårt skal stå klart sommeren 2022.

BREEAM-NOR Excellent

Hele byggeprosessen ved det nye hovedkontoret følger en streng miljøprofil. Bygget skal bli BREEAM-NOR Excellent-sertifisert og får energiklasse A. Denne klassifiseringen er det nest høyeste nivået man kan oppnå og innebærer at man dokumenterer viktige deler av byggeprosessen. Det er ni bærekraftskategorier som er gjeldende og jo bedre man oppfyller kravene desto flere poeng får man og derfor også høyere BREEAM-sertifiseringsnivå. Kategoriene er: ledelse, helse- og innemiljø, energi og transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensing.

Per dags dato har bygget god margin for å klare sertifiseringen og vi regner med at sertifikatet for prosjekteringsfasen vil foreligge i løpet av tredje kvartal 2021.

Grønt bygg, med grønt tak

Det er ikke bare under byggingen det fokuseres på miljø og bærekraft. Også når bygget står ferdig er det tatt en rekke grep for å være så miljønøytrale som mulig og tilby god helse og livskvalitet for de som jobber hos oss. Bygget blir levert med el-billadere, sykkelparkering og treningsfasiliteter for de ansatte.

Det grønne taket er utformet med flere overvannsløsninger for å minimere belastningen på kommunalt nett og nærliggende vassdrag, spesielt ved kraftige nedbørsmengder. På taket vil det legges sedum og det vil være blomsterenger med et stort artsmangfold av planter fra området. Artsmangfoldet er viktig slik at pollinerende insekter som bier, humler og sommerfugler får det beste utgangspunktet. Biene som skal bo permanent i bikubene på taket håper vi vil føle seg hjemme i blomsterengen som faktisk blir den største i Norge på et grønt tak.

Solenergi

Som kjent kreves det mye energi i bygninger. For å avlaste det kommunale strømnettet så mye som mulig monteres det 796 solcellepaneler på taket slik at vi ikke bare bruker strøm, men produserer det også. Panelene er beregnet å produsere 19.000 kWh per år, noe som ifølge forhåndskalkulasjoner vil kunne dekke ca. 15 % av byggets strømbehov. Vi gleder oss til å se i hvor stor grad vi klarer å være selvforsynte med energi.

Gjenbruk

I et miljø- og bærekraftsperspektiv er gjenbruk viktig, og dette er også tatt i betraktning i forbindelse med riving og bygging av nytt bygg. Blant annet brukes 2 av ventilasjonsanleggene fra det gamle bygget på nytt. Andre elementer som gjenbrukes er betong, betongbjelker fra taket, trappetrinn og u-stålbjelker.

Hovedlager

Vårt nye hovedlager blir hele 10.400 m² og vil være moderne og fremtidsrettet for en effektiv lagerhåndtering. Arealet blir nøye utnyttet med 10.257 palleplasser, 33.600 kasser i Autostore, samt automatheis og grenreoler for langgods. 

Ladestasjoner for varebiler

Byggeplassen er fossilfri så det er derfor naturlig at det blir lagt ekstra til rette for utslippsfri transport når bygget står ferdig. I tillegg til ladestasjoner for våre ansatte i garasjen vil vi også ha ladestasjoner til hurtiglading av større varebiler ved lageret vårt slik at de kan lade mens de lesser på og av varer. Vi har fått én million kroner i enøkstøtte fra Oslo Kommune og skal ha to ladeporter som hver har fire ladeuttak. Dette betyr at opptil 8 varebiler kan lade samtidig. Hvert ladeuttak leverer fra 90-150 kW, avhengig av hvor mange ladeporter som er i bruk samtidig. Dette håper vi fører til at utslippsfri transport kan benyttes i enda større grad enn tidligere.

Les mer >>

Toppmoderne verksted

Motek bygger nå et nytt toppmoderne verksted som del av det nye bygget i Alf Bjerckes vei. Verkstedet vil i praksis kunne doble dagens kapasitet, noe som tilsier at verkstedet vil bli det desidert største i sitt slag i Norge!

På verkstedet er det lagt stor vekt på HMS og det er valgt løsninger som gjør at man skal kunne jobbe sikkert og effektivt. I dette ligger fokus på støyreduserende tiltak, tilpasset ventilasjon som sørger for et meget bra inneklima og en lyssetting som gir mekanikerne de beste forutsetningene for å løse oppgavene.

Det vil bli en separat miljøsone for alle typer avfall og spesialavfall, som for eksempel EE-avfall og kjemikalier. Verkstedavdelingen som utfører reparasjon og service er bærekraft i praksis. Verkstedet ser virkelig fram til å hjelpe både kunder og kollegaer fra det nye verkstedet i det nye hovedkontoret vårt.