Motek kvalitet og miljø

Motek har vært ISO sertifisert i mange år. I november 2014 ble begge våre sertifikater, ISO 9001:2000 Kvalitetsstyringssystem og ISO 14001:2004 Miljøstyringssystem, fornyet for hele firmaet etter omfattende kontroller og tester av sertifiseringsfirmaet SQS.

 

Motek Kvalitets- og Miljøstyringssystem

Baserer seg i dag på mer enn 25 definerte og innarbeidede prosesser. Disse kontrolleres jevnlig og følges opp med rapporter. Inkludert i disse prosessene ligger f.eks. skadeforebyggelse, skaderutiner og en rekke andre områder. Nedenfor nevner vi noen viktige.

 

Energistyring og energibesparelser

Motek fører Miljøregnskap og overvåker forbruksfakta på en rekke områder, f.eks. på strøm og fjernvarme. Her har vi en landsomfattende avtale med Hafslund om å levere garantert 100% fornybar energi. Miljøbeviset ser du nederst i midten.

 

Avfallshåndtering

Motek har inngått en landsomfattende avtale med Norsk Gjenvinning om såkalt Grønt Ansvar R. Det er et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering. Håndtering av EE-produkter og EE-avfall ivaretas av Ragn Sells. Som avfallsbesitter er det mye å passe på. Lover og forskrifter skal følges, og vi skal overholde myndighetenes krav til rapportering og dokumentasjon, samt alle HMS-krav.

 

Drivstoffbevissthet

Moteks bilpark omfattet i 2014 ca. 100 firmabiler. Mange av dem kjøres mye gjennom året. Vi har fokus på drivstofforbruk og benytter miljøvennlig teknologi.

 

Skade/helseforebygging og førstehjelp

Motek har egne rutiner og instrukser for å forebygge skader og unngå helserisiko. Det gjennomføres Førstehjelps- og oppdateringskurs, i tillegg til at vi har hjertestarter på huset.Vi tar imot ditt EE-avfall

I henhold til “Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter” plikter Motek AS å ta i retur det antall produkter som kjøpes uansett merke.

 

Forskriftens formål er å samle inn alle typer EE-avfall for å kunne sortere ut miljø- og helsefarlige stoffer i maskinene og å resirkulere de resterende delene. Som kunde kan du levere maskinene på nærmeste Moteksenter og vi vil ta ansvar for å frakte maskinene til Ragn-Sells Elektrogjenvinning AS for resirkulering. Motek sitt produktspekter består ikke bare av EE-produkter. Vi vil ta imot alle typer maskiner som er kjøpt hos oss og resirkulerer disse uten ekstra kostnader.

 

Skulle du ha noen spørsmål, er det bare å ta kontakt på 23 05 25 00.