Prisendring pr. 1. april 2024

Motek vil fra denne datoen foreta priskorrigeringer på varesortimentet. Endringene kommer hovedsakelig som følge av nye innkjøpspriser fra våre leverandører. En styrket kronekurs mot våre viktigste valutaer er også bakt inn i endringene.


 

Vi holder prisene på festemidler tilnærmet uendret, mens resten av sortimentet vil se endringer fra -15% til 15%.


Publisert 02.04.2024