Logg inn
Din bestilling

Våre ingeniører tilbyr veiledning til både konsulenter og entreprenører. Vi gir dere raske og tidsbesparende løsninger til dine utfordringer, med alle Moteks produkter. Veiledning til branntetting og innfestinger, samt opplæring i alle våre beregningsprogrammer. Løsningene vi tilbyr er veldokumenterte og beregnet i våre Profis beregningsprogrammer.

Design av installasjonssystemer

Motek tilbyr gjennom Hilti’s skinnesystem fleksible løsninger for oppheng og montasje av rør, kabelgater og ventilasjon.
 Vi hjelper deg fra dimensjonering på kontoret til montasje på byggeplassen. I vårt sortiment har vi innovative systemer for lette, middels og store lasttilfeller.  

Vi tilbyr også beregningsprogrammer og tjenester – for eksempel beregninger, opplæring og prøvetrekking – alt for at dere skal kunne bygge raskere og effektivere.

La oss hjelpe deg

Jo tidligere Motek ingeniører kan komme inn i prosjektet desto bedre kan vi hjelpe til å beregne og designe løsninger til deres behov, hvor rimeligste totalkostnad er fokus. All montasje og installering skal vare rask og enkel samtidig som den er fleksibel for endringer underveis i byggetiden, i henhold til alle gjeldende regler.

Røroppheng

Vi har mange løsninger for røroppheng. Ta kontakt med oss for å se hvilken som passer best for ditt byggeprosjekt. Hiltis MM-system for lette oppheng, MQ- system for middels vekt og MI/MIQ- system for tyngre last. Hilti skinnesystemer består av formonterte komponenter med automatisk trykk og vri-mekanisme, noe som gir rask og enkel montering. Dette sparer opptil halvparten av installasjonstiden i forhold til tradisjonelle systemer og gir maksimal produktivitet. Den enkle trykkteknologien muliggjør forhåndsinnstilling og sikker justering av komponentene før de til slutt er festet. Disse løsningene tar også høyde for termisk ekspansjon. Rør kan ekspandere når temperaturen på omgivelsene eller væsken i røret skifter. Når det skjer må røret kunne ekspandere eller kontrahere i lengderetningen. Fastpunkter i kombinasjon med riktige klammer med glidefunksjon sikrer at rørets bevegelser fordeles jevnt og tar opp øvrige krefter som oppstår.

Ventilasjon

Hiltis MM og MV-systemer er beregnet for oppheng av klimaanlegg og ventilasjon. Det er et bredt spekter av komponenter for å hjelpe deg med å gjøre en rask og enkel installasjon. Systemet overholder høyeste kvalitet og sikkerhetsstandarder.
Alle komponenter er akustisk testede og minsker betydelig den lyd som oppstår grunnet vibrasjoner.  

Installasjonsløsning for medisinsk utstyr

Hiltis installasjonssystem for medisinsk utstyr gir en enkel løsning for montering av medisinsk utstyr uten å endre plasseringen av eksisterende systemer, mulighet for å maksimere produktiviteten i driftshallene, krever ikke sveising og plass til store ventilasjons og luftregulatorer for å gi bedre luftbytte for å redusere risikoen for infeksjoner. Fordelen er å raskt kunne utstyre operasjonsalene med den nyeste teknikken med små justeringer av opphengs systemer og uten boring i sanitære miljøer. Fleksibiliteten i systemet gjør at det ikke trengs like mye modulering og dimensjonering hvilket gir kortere nedetider ved bytte av utstyr.

Prosjektstøtte

Vi forstår hvor viktig det er å få alle de små detaljene riktige helt fra starten av i et prosjekt. En liten feilberegning i begynnelsen kan føre til store konsekvenser senere i byggearbeidet. Derfor er Motek der og hjelper deg gjennom hele prosjektperioden med unike løsninger til deres utfordringer eller standardinstallasjoner med alle våre produkter. Vi har også god kjennskap til gjeldende regelverk og standarder som Eurocode, ETA, sprinkelstandarder osv..

Kontakt oss

Navn Stilling Sted Telefon E-post
Birger Bech Feltingeniør Oslo 404 68 010 birger.bech@motek.no
Halgeir Knudsen Feltingeniør Oslo 979 70 630 halgeir.Knudsen@motek.no
Unib Sarwar Feltingeniør Oslo 488 87 452 unib.sarwar@motek.no
Dag Steinsland Feltingeniør Bergen 458 08 313 dag.steinsland@motek.no
Roger Hasslinger Leder Feltingeniør Oslo 982 47 487 roger.hasslinger@motek.no

Dine data, dine valg

Dine data er trygge hos oss. Vi bruker dem til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene du ser og bruker.

Vis meg mer