Dine data, dine valg

Dine data er trygge hos oss. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig og personalisert handleopplevelse. Ved å trykke «Det er greit» godkjenner du bruken av informasjonskapsler.

Vis meg mer

Scan strekkode

Vi fant ikke produktet du scannet

Vi tar deg til produktsiden

Alt vårt bærekraftsarbeid er basert på våre verdier og etiske retningslinjer. De representerer det vi står for, og det vi strekker oss etter. Les våre etiske retningslinjer her.

Ut ifra disse har vi satt oss tydelige mål for hva vi vil oppnå med vårt bærekraftsarbeid. Under kan du lese om hva vi gjør for å jobbe mot hvert av bærekraftsmålene.

3 God helse og livskvalitet

Vi har en tydelig HMS-plan for alle våre ansatte.

For å oppmuntre til en sunn livsstil dekker vi treningsavgift for våre ansatte. I tillegg får alle ansatte tilbud om livsstilsundersøkelse gjennom vår bedriftshelsetjeneste og de er dekket av vår helseforsikring som gjør at de får rask tilgang til helsehjelp. Blant annet fysioterapi og psykolog uten henvendelse, men også enkelte operasjoner og undersøkelser.

For å gjøre våre ledere og medarbeidere i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill, har vi klare retningslinjer og rutiner på plass gjennom AKAN, med eget AKAN-utvalg og AKAN-kontakt.

Vi tror livskvalitet i stor grad påvirkes av arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø preges av mangfold, og et inkluderende arbeidsmiljø bidrar til et bærekraftig nærlingsliv. Vi ser verdien av å skape omgivelser der alle føler at man kan være seg selv og kan ta med seg sine unike verdier og perspektiver. En inkluderende kultur bygger opp under dette. Derfor er mangfold og inkludering viktige temaer i vårt nyansattkurs som alle medarbeidere deltar på. Vi tror at en variert ansattgruppe bidrar til kompetanse, erfaring og kvalitet som kommer de ansatte og våre kunder til gode.

5 Likestilling mellom kjønnene

Tradisjonelt har vår bransje vært mannsdominert. Derfor har vi en klar målsetning om å øke kvinneandelen og jobber kontinuerlig med dette for å oppnå likestilling mellom kjønnene. Pr. 2021 har vi en kvinneandel på ca. 13 % og 21 % av disse er i lederstillinger.

For noen år siden etablerte vi et Kvinneforum for å ivareta likestillingsperspektivet og for å fange opp utfordringer som til tider har preget vår bransje. På denne måten kan det lages tiltaksplaner og utbedringer for å bli et enda bedre sted å jobbe for begge kjønn. Kvinneforum møtes (under normale omstendigheter) 2 ganger i året.

Verdiene våre legger grunnlaget for våre etiske retningslinjer. Disse sier at alle ansatte skal behandle hverandre med respekt og tillit, samt bekjempe alle former for diskriminering, trakassering og mobbing. Det defineres også hvordan vi skal opptre ovenfor kolleger, kundene våre, samarbeidspartnere og samfunnet. Alle våre ansatte går jevnlig gjennom våre etiske retningslinjer.

Vi har tydelige varslingskanaler og varslingsprosedyre som er tilgjengelig i vårt personalsystem.

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I 2020 ble vi GPTW-sertifisert (Great Place To Work), en undersøkelse som gjennomføres blant de ansatte hvert år. På utsagnet «Alt i alt syns jeg dette er et flott sted å arbeide» scoret vi 86 %. Les mer.

For å oppnå økonomisk vekst tror vi sterkt på opplæring, utvikling og kompetanseheving. Dette starter med et nyansattkurs for alle ansatte. Videre tilbyr vi kompetanseutvikling gjennom våre interne kurs, samt at vi har et lederutviklingsprogram i fire moduler som er obligatorisk for alle ledere. I sentrum står lederskap, det å bygge gode team, relasjon og samarbeid, mangfold, motivasjon og mestring, inspirering og utvikling.

Nytt for 2021 er at vi har fått godkjenning som lærebedrift, noe vi er veldig stolte av. Våre første lærlinger starter høsten 2021 på vårt verksted i Oslo. Les mer.

Better er et verktøy vi bruker der alle ansatte kan sende inn forbedringsforslag. Fokuset er på nye idéer som kan hjelpe oss med å jobbe smartere internt for å skape enda bedre kundeopplevelser. 

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

I arbeidet med bærekraftsmålet ansvarlig forbruk og produksjon er det viktig at vi stiller krav til våre leverandører. I tillegg må vi følge opp at det vi har avtalt faktisk holdes. For å forsikre oss om dette utfører vi revisjon av produsenter utenfor Europa, vi har kontroll over alle produksjonsledd for Motek-produkter og vi setter en minimumsstandard for bærekraft hos våre produkt- og tjenesteleverandører. Les mer om hva våre leverandører gjør i forbindelse med bærekraft.

Vi mener noe av det viktigste vi kan gjøre er å selge produkter som er laget for å vare. Vi ønsker ikke å bidra til bruk og kast, og har fokus på at våre verktøyleverandører produserer verktøy som kan repareres hos oss. Som sertifisert verksted kan vi garantere at arbeidet blir utført etter gjeldende standarder og når verktøyet allikevel når slutten av sin levetid, tar vi avfallshåndteringen av dette på aller høyeste alvor.

13 Stoppe klimaendringene

For å bidra til å stoppe klimaendringene kan vi gjøre mye. Noen av tiltakene vi gjør er å bytte bilparken vår til elbiler, redusere plastbruk ved pakking og sending av varer, minimere emballasjebruk og gjenbruke emballasje, overvåke energiforbruket i alle Motek-bygninger og lage en ny reisepolicy.

En stor del av salget vårt gjøres direkte på byggeplass. Derfor er det naturlig nok mange Motek-biler på veiene. Vi har startet innfasing av el-biler til våre 130 selgere. I 2020 var 5 av firmabilene våre el-biler, mens vi ved utgangen av 2021 vil ha 34 av våre totalt 179 firmabiler som er batteridrevne. Det resulterer i en reduksjon i dieselforbruk på over 50.000 liter, og en reduksjon av CO₂-utslipp med over 150 tonn bare i 2021. Av 31 firmabiler som skal byttes i 2022 regner vi med å ende på 28 som velger elbiler.

hovedlageret vårt gjør vi stadig forbedringer rundt blant annet pakking av varer. Ett av tiltakene var å gå over fra sort plastfilm på palletransport til gjennomsiktig tynnere plastfilm. Dette har redusert CO₂-utslippet med 6 tonn i året (2,5 tonn plast). Et utslipp på 6 tonn tilsvarer 2,5 dieselbiler som kjører 20.000 kilometer. Vi sender også så mange varer vi kan uten ekstra emballasje og gjenbruker emballasje der det er mulig. Les mer her.

Vi har lenge jobbet med å redusere reiseaktiviteten vår. Vi har blitt flinke til å utnytte mulighetene vi har gjennom digitale kanaler for å holde møter og oppfølging der det ikke er strengt nødvendig med personlig oppmøte.

Ved planlegging og oppføring av vårt nye hovedkontor og -lager har bærekraft og miljø stått i høysetet. Her blir det blant annet solcellepaneler og blomsterenger på taket. Les mer om prosjektet her.

Vil du lese mer om hva FN sier om bærekraftsmålene, gå inn på linkene under

FNs bærekraftsmål 3

FNs bærekraftsmål 5

FNs bærekraftsmål 8

FNs bærekraftsmål 12

FNs bærekraftsmål 13