Scan strekkode

Vi fant ikke produktet du scannet

Produktet legges i handlekurven

Vi er i ferd med å legge bak oss en lang vinter. De norske værforholdene kan ha gitt verktøyparken din tøffe påkjenninger. Ta en vårrengjøring nå slik at du sikrer optimal ytelse og lang levetid.

  Den norske vinteren innebærer påkjenninger som ikke bare omhandler bruk. Omgivelsene jobben gjøres i, kan også medføre stor påkjenning på verktøyet. Verkstedet vårt ser mange eksempler på dette. Særlig gjelder det verktøy som er utsatt for skiftende temperaturer (frostspreng), snø, regn og skitt.


  Vi anbefaler derfor at du tar en vårrengjøring av verktøyparken din og gjennomfører nødvendig kalibrering, service og reparasjoner slik at verktøyet og HMS-funksjonene fungerer slik det skal.


  For å sikre at bygglaseren din alltid viser nøyaktige mål er det viktig at den blir kalibrert jevnlig. Vi anbefaler at kalibrering gjøres en gang i året.

  Hva kan vi hjelpe deg med å sjekke? 

  1.      Lekkasjer fra verktøyet 

  Lekkasje av olje og fett kan indikere at pakninger eller maskinhus har sprukket. Da får ikke verktøyet den nødvendig smøring og kjøling. Hard påkjenning, unødig slitasje og ødeleggelse er dessverre konsekvensen hvis dette ikke utbedres. Reparasjon og service er i slike tilfeller nødvendig. 


  NB: Vær oppmerksom på at bensinlekkasje fra verktøy medfører brann- og eksplosjonsfare og krever umiddelbar utbedring. 


   

  2.      Vann/ fuktighet 

  Korrosjon og rustvann som kommer ut av verktøyet er tegn på vanninntrengning. Verktøyet bør undersøkes/repareres for å unngå unødig korrosjon og slitasje på vitale deler som lager, elektronikk og tannhjul. Service og reparasjon er nødvendig i slike tilfeller.  


   

  3.      Knekte brytere, manglende sikkerhets- og beskyttelsesdeksler 

  Verktøy som har feil og mangler, kan indikere fallskader og slitasje som gjør at man ikke kan bruke det slik det er ment å brukes. Dette kan medføre en betydelig sikkerhetsrisiko og bør utbedres så fort som mulig.  


   

  4.      Skade på batterier 

  Mange av våre verktøy bruker batterier. Vi anbefaler at du kjøper nye batterier hvis de er synlig skadet. Battericellene kan ved skade fra ytre påkjenninger, som fall klem m.v. utgjøre en risiko for kortslutning, overoppheting og brann.   


   

  Bruker du verkstedet vårt kan du stole på at vi hjelper deg med faglige råd og vurderinger som gjør at du opprettholder kvaliteten og sikkerheten på verktøyet ditt. Les mer om verkstedet her.