Dine data, dine valg

Dine data er trygge hos oss. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig og personalisert handleopplevelse. Ved å trykke «Det er greit» godkjenner du bruken av informasjonskapsler.

Vis meg mer
Salgs- og leveringsbetingelser forbrukerkjøp

1. Hva vilkårene gjelder

Disse vilkårene gjelder for forbrukerkjøp av varer fra Motek gjennom Moteks nettbutikk. For kjøp i næringsvirksomhet gjelder egne salgsbetingelser.

2. Partene

Selger er Motek AS (org.nr. 920 295 932) og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen sin bestilling er registrert hos Motek og kjøperen har mottatt ordrebekreftelse.
 
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
Motek forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen dersom produktet er utsolgt.


4. Pris

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.


5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Betaling skjer i henhold til nærmere avtale mellom Motek og kunden. Kunden velger selv blant de betalingsmåter som er tilgjengelig i nettbutikken.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen. Motek AS tillegger et gebyr for postutsendelse av faktura.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr pålydende Moteks faktiske utlegg ved å levere varen til kjøperen.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling.6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av ordrebekreftelsen, skal selgeren levere varen til kjøper senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert.


7. Varens egenskaper

Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell er kun veiledende.

Kjøperen har risikoen for at de tekniske data og salgsgjenstanden i sin helhet, passer for eget behov. Er varen bestilt til en bestemt angitt standard, så gjelder siste utgave av den angitte standard i original og uavkortet stand. Hvis tekniske data er garantert i avtalen, må disse forstås med de toleranser som er vanlig for vedkommende produkt.

Påbudt verneutstyr som ikke er en integrert del av salgsgjenstanden, følger bare med i den utstrekning det er skriftlig avtalt.


8. Undersøkelse av varen

Etter at kunden har mottatt varen skal kunden snarest mulig undersøke om varen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varen er blitt skadet under transporten, eller om varen ellers har feil eller mangler.


9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Det medfølger angrerettskjema som kan benyttes til dette formålet. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Motek innen rimelig tid.

Kjøperen må betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Så fremt det er mulig skal kjøperen returnere varen i originalemballasjen. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt eller varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.


10. Forsinkelse

Om kunden ikke mottar varen eller levering er forsinket i henhold til avtalen mellom Motek og kunden og dette ikke skyldes forhold på kjøpers side, kan kjøper etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Det vises til forbrukerkjøpslovens kapittel 5. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil kunden motta informasjon snarest etter at Motek har blitt kjent med forsinkelsen. Kunden vil motta informasjon om, og eventuelt når levering kan skje.


11. Feil og mangler

Eventuelle feil og mangler ved produktet skal meldes til Motek innen rimelig tid etter at kunden har oppdaget samme. Slik melding kan gis skriftlig eller muntlig. Dersom produktene har en feil eller mangel har Motek rett til å søke å utbedre feil. Om slik retting ikke er mulig kan kunden kreve omlevering, prisavslag, erstatning og heving av avtalen. Det vises til forbrukerkjøpsloven § 6.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at kunden overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.


12. Mislighold fra kjøpers side

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Moteks side, kan Motek etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Motek kan også kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer. Det vises til forbrukerkjøpsloven kapittel 9.


13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.


14. Salgspant

Selgeren har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt.


15. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. 
 

Angrerettsskjema finner du her!