Nå får du ekstra tid til å bestille, men fortsatt samme raske levering som før.

Ny bestillingsfrist er kl 16.00.

Endringen gjelder for alle leveringer fra vårt hovedlager, og berører derfor hele Norge.

På Østlandet skjer det flere endringer

Ny bestillingsfrist gjelder også her, så i store deler av dette området kan kundene våre nå forholde seg til disse fristene:

  • Bestilt før kl 16.00 leveres innen kl 12.00 påfølgende dag.
  • Bestilt før kl 09.00 leveres innen kl 15.00 samme dag.

Vi gjør også endringer i rutestrukturen, som betyr at vi ikke lenger vil kjøre to leveringer om dagen på hele Østlandet.
I noen randsoner vil vi bare levere en gang pr. dag. I disse randsonene er bestillingsfristen kl 16.00, med levering senest innen
kl 15.00 neste dag. Hvis du har spørsmål om dette, ta kontakt med selgeren din.

Vi vil konsentrere levering av skinner til den første leveringen hver dag. Det betyr at bestillingsfristen vil være kl 16.00
med levering før kl 12.00 i de områdene vi har to leveringer pr. dag, og før kl 15.00 i randsoner med en levering pr. dag. NB!
Dette gjelder ikke i dekningsområdet til skinnebilen som distribuerer i Oslo/Akershus-området. Her vil ordinære
bestillings- og leveringsfrister for Østlandet som er beskrevet over, gjelde.

Vi setter også inn en miljøvennlig el-varebil i Oslo/Akershus-området som skal ta seg av leveranser som haster.