Dine data, dine valg

Dine data er trygge hos oss. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig og personalisert handleopplevelse. Ved å trykke «Det er greit» godkjenner du bruken av informasjonskapsler.

Vis meg mer

Scan strekkode

Vi fant ikke produktet du scannet

Vi tar deg til produktsiden

Jobber du mye med boring, meisling, skjæring og sliping med verktøy som vibrerer? Da kan du risikere å få Hånd-Arm-Vibrasjonssyndrom (HAVS). Det er en vevskade eller dysfunksjon i kar, nerve eller muskel- og skjelettsystemet som er forårsaket av vibrasjoner fra håndholdte verktøy.


Sykdommen er også kjent som Raynauds syndrom og synes først og fremst ved at man får anfall av hvite fingre, også kalt likfingre. Men dette er bare første stadium av sykdommen. Plagene du kan få, deles inn i tre typer:
 

  • Sirkulasjonsforstyrrelse 
  • Nevrologiske utfall 
  • Muskel- og skjelettplager 

Etter hvert som sykdommen utvikles, kommer anfallene også pga. kulde, ikke bare av vibrasjoner. Det er vanskelig å si sikkert hvor lang tid det vil ta for en person å utvikle slike plager, her er det store individuelle forskjeller. Hvor lenge man bruker et vibrerende verktøy, hva slags arbeid man gjør og hva slags frekvenser man er utsatt for, har også betydning for hvor lang tid det vil ta. Det finnes dessverre ingen kur for denne sykdommen. Har det først gått så langt at det har blitt kronisk, så må man slite med det resten av livet.

Arbeidsgiveren har ansvar for å kartlegge hvilke verktøy som gir vibrasjoner, vurdere risikoen arbeidstakerne har for å bli skadd av vibrasjoner, og sette i verk tiltak for å redusere risikoen for skader.

Du kan beregne, administrere og minimere eksponeringen for vibrasjoner, for at arbeiderne skal bli tryggere, mer komfortable og mer produktive. Vi gir deg tips og råd slik at du kan håndtere dette samtidig som du opprettholder tidsplanen for byggeprosjektet ditt.  

Grenseverdier og tiltaksverdier 

I Europa gjelder disse eksponeringsgrensene for en 8-timers arbeidsdag:  

  • Tiltaksverdien for hånd- og armvibrasjoner er satt til 2,5 m/s2 og grenseverdien til 5,0 m/s2. 

Det er imidlertid viktig å forstå at høyere m/s2 ikke nødvendigvis betyr høyere risiko. For å velge riktig verktøy for jobben, må du vurdere andre faktorer som verktøyets ytelse, tilsvarende tretthet og eksponeringstiden.

Vibrasjonsnivået og brukstiden kan settes inn i en vibrasjonskalkulator slik at du kan få svar på hvor lenge verktøyet kan brukes før grensene nås. En slik kalkulator finner du her.

Dersom grenseverdien overskrides skal det umiddelbart settes inn tiltak for å redusere belastningen til under grenseverdi. Dersom tiltaksverdien overskrides skal det iverksettes tiltak for å få belastningen så lav som mulig.

Lav vibrasjonsverdi betyr ikke alltid at det er det sikreste verktøyet for jobben  

Det virker åpenbart å tenke at verktøyet med den laveste vibrasjonsverdien ville være det sikreste verktøyet for jobben, men det er ikke alltid tilfelle. Spesielt når du tar i betraktning kraften til verktøyet og vurderer hvor raskt det kan få jobben gjort. 

Se på dette eksemplet...
Tenk deg at du skulle meisle ut 0,5 kubikkmeter betong fra en vegg, med en dybde på 25 cm, og at du hadde valget å bruke enten TE 700-AVR eller TE 800-AVR meiselhammer.

TE 700-AVR har en vibrasjonsverdi på bare 6,5 m/s2, mens TE 800-AVR har en høyere vibrasjonsverdi på 8 m/s2.

Så langt ser det ut som et enkelt valg. Når verktøyets ytelse er medregnet, avslutter TE 800-AVR jobben 50% raskere enn TE 700-AVR, noe som betyr at arbeidstakeren utsettes for 27% mindre vibrasjon enn de ville gjort hvis de hadde brukt verktøyet med lavere vibrasjon.

Den andre viktige fordelen er at arbeidstakeren ville fullføre jobben på mer enn halvparten av tiden enn om de brukte TE 700-AVR, noe som ville medføre enorme produktivitetsgevinster, forbedret arbeidskomfort, helse og sikkerhet. 

Bruk alternative metoder for å forbedre helse og sikkerhet 

Ved å erstatte tradisjonelle metoder med alternativer som er utformet for å minimere, og i noen tilfeller til og med eliminere eksponering for vibrasjoner i fra hånd og arm, kan grunnårsaken til farer unngås. 

Boring 

Velg kjernebormaskiner med lite vibrasjon, for eksempel DD 30-W, i stedet for kombihammere. Reduser vibrasjonseksponeringen ytterligere ved å bruke et riggmontert system. Hvis du bruker et vannstyringsssystem i tillegg får du en effektiv støvdemping som minimerer eksponering for farlig støv

Les mer om DD 30-W og kjøp her

Kjerneboring 

Bruk riggmonterte veggsager og kjernebormaskiner, som DD 350-CA, i stedet for håndholdte kombihammere og meiselhammere for praktisk talt støvfri boring og minimal HAVS-eksponering. Hilti Cut Assist automatisk matingsenhet gjør jobben til en svært effektiv og helautomatisert prosess

Les mer og kjøp DD 350-CA her

Les mer og kjøp Hilti Cut Assist her

Saging 

Når du skal sage gjennom vegger, anbefaler vi en veggsag som DST 20-CA med Cut Assist, i stedet for å bruke håndholdte sager som kan være tunge og ha høyere vibrasjonsverdier. 

Les mer og kjøp DST 20-CA her

Direkte innfesting i betong

Bytt til en vibrasjonsfri og praktisk talt støvfri boltepistol i stedet for å bore fester til anker, skruer og bolter. Da slipper du å utsette arbeiderne for HAVS og farlig støv hvis du ikke har et støvfjerningssystem. Bruk av boltepistol gir også store besparelser i arbeidstid

Les mer om boltepistoler og finn den som passer ditt bruk her

Innstøpte skinner

Plasser innstøpningsskinner rundt armeringsjernet før betongen helles på. Det gir lite eller ingen boring i etterkant og derfor ikke støv eller vibrasjoner.

Skinnene leveres på forespørsel.
Ta kontakt her hvis du er interessert i dette.

Tekniske løsninger som reduserer vibrasjon 

Gjennom mange tiår med forskning og utvikling har Hilti minimert vibrasjon i verktøyene sine ved hjelp av Active Vibration Reduction (AVR)-systemer. Denne teknologien reduserer vibrasjon med opptil to tredjedeler sammenlignet med konvensjonelle verktøy, slik at de kan brukes lenger og mer komfortabelt. 

Valg av verktøy med AVR kan redusere vibrasjoner betydelig uten å redusere ytelsen, noe som gjør det lettere å holde arbeiderne komfortable, friske og produktive. 

Slik fungerer AVR: 

Underchassisystemer

Motoren er isolert fra det eksterne huset gjennom et opphengssystem og absorberer vibrasjoner som ellers vil passere direkte til brukeren. Teknologien finnes bl.a. i verktøy som TE 1000-AVR meiselhammer. 

Vibrasjonsdempere 

Motvekter svinger for å motvirke vibrasjoner i kombihammere som TE 50-AVR, og reduserer vibrasjonen som når operatørens hender. 


 

Avkoblede håndtak

Å skille den vibrerende delen av verktøyet fra brukeren med en innebygd vibrasjonsabsorberer, bidrar til å redusere arbeiderens eksponering for vibrasjoner. Denne teknologien finner du i kombihammere som TE 60-ATC-AVR og noen av de andre du får kjøpt hos oss.
 

Se våre kombihammere med AVR her

Slik velger du riktig verktøy 

Vi anbefaler at du bruker Hilti-verktøyvelgeren. I den får du oversikt over hvor mye arbeid du kan gjøre før du når grense- og tiltaksverdiene. Du kan laste den ned her.

Bytt forbruksmateriell 

På samme måte som du kan bruke raskere og mer effektive verktøy for å redusere vibrasjonseksponeringen, kan du også kombinere dem med mer effektivt forbruksmateriell. Materiell med høy ytelse reduserer ikke vibrasjoner direkte, men de hjelper deg med å få jobben gjort raskere. Det reduserer eksponeringstiden og dermed den totale vibrasjonseksponeringen. 
 

Gode eksempler på effektivt forbruksmateriell: 

  • Boring: TE-CX (SDS plus) hammerbor med firedobbel spiral og optimal hodegeometri får jobben gjort raskere. 
  • Meisling: Selvslipende TE-SPX spissmeisler kiler seg mindre fast takket være deres polygonform. 
  • Kjerneboring: SPX kjernebormoduler har tett konsentrasjon av diamanter med høy kvalitet og gir raskere boring. Avansert kjernebalanseringsteknologi gir lavere vibrasjoner.  

Tiltak for å redusere vibrasjon 

  • Jobbrotasjon for å redusere eksponeringstiden for hver ansatt 
  • Bytte team på arbeidsoppgavene som involverer vibrerende verktøy 

Bruk personlig verneutstyr 

Støvmasker, øyevern, ørevern, hjelm og engangsdrakter er viktig, selv når du bruker praktisk talt støvfrie og vibrasjonsfrie verktøy. Gode sikkerhetshansker holder hendene varme og gir støtte og komfortabelt arbeid. Det er også viktig å ikke presse verktøyet for hardt. La verktøyet gjøre jobben!  

Vi kan hjelpe deg med å se på mulighetene for å få en vibrasjonsfri og trygg arbeidsplass. Snakk med en av våre selgere som kan tilby råd og veiledning eller ta kontakt med kundeservice her