Dine data, dine valg

Dine data er trygge hos oss. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig og personalisert handleopplevelse. Ved å trykke «Det er greit» godkjenner du bruken av informasjonskapsler.

Vis meg mer

Scan strekkode

Vi fant ikke produktet du scannet

Produktet legges i handlekurven

Hva er byggestøv?

Det er forskjellige typer støv som oppstår i byggeprosessen. Veldig fint støv, også kjent som krystallinsk silikastøv, består av små faste partikler som er svært spredt og lett sirkulerer i luften rundt deg når du utfører slipende behandling av materialer som blant annet betong. Mens det krystallinske silikastøvet er den farligste støvtypen, er annet støv som trestøv og mineralfiberstøv også et problem.

Hvor skadelig er silikastøv?

Silikastøv er ekstremt skadelig, og eksponering utgjør en stor risiko for arbeidere og miljøet rundt. Regelmessig innånding av støvpartikler forårsaker en opphoping i lungene. Dette fører til alvorlige, langsiktige helseproblemer som astma, lungekreft, KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og silikose. I Storbritannia anslås det at rundt 12 000 av årlige dødsfall på grunn av lungesykdom er knyttet til tidligere støveksponering på jobb. Vedvarende helseproblemer som astma og KOLS kan føre til sykemeldinger og uførhet.

Hvordan genereres støv?

Det er flere jobber i byggeprosessen som produserer støv, og det finnes på nesten alle arbeidsplasser. Støv oppstår ved blant annet slipebehandling av betong, mørtel og fliser. Boring, saging, meisling og sliping av silisiumholdige materialer kan spre disse skadelige støvpartiklene i luften. Støv produseres og transporteres i luften gjennom klær, rengjøring og transport av materialer, for eksempel når man flytter kjøretøy gjennom større byggeplasser.

Mann som børster støv av hendene

Hva er de forskjellige typene byggestøv?

Ulike typer støv oppstår avhengig av materialet som det arbeides med under byggeprosessen.


Silikastøv: Silika er et naturlig mineral som finnes blant annet i betong, mørtel og granitt. Når det gjennomgår slipende behandling som boring, saging eller sliping, dannes silikastøv. Støvet er veldig finkornet, trenger gjennom alveolene inne i lungene og forårsaker alvorlig langvarig skade.


Trestøv: Støvet som genereres ved arbeid med trematerialer skaper inhalerbart støv. Disse partiklene blir fanget i munnen og nesen og skaper stort ubehag.

Hvordan kontrollerer jeg støveksponeringen på en effektiv måte?

Vi anbefaler flere metoder for å redusere støvrisikoen mest mulig. Gjør det metodisk i prioriteringsrekkefølge, og start med den mest effektive:
 

  1. Alternative arbeidsmetoder: bruk sikrere alternativer for å unngå fare der det er mulig. Les mer her.
     
  2. Tekniske tiltak: bruk verktøy eller teknologi for å redusere støv i luften. Støvfjerningssystemer som kobles til verktøyene samler effektivt opp det farlige støvet. Se alle våre byggstøvsugere her.
     
  3. Organisatoriske tiltak: Jobbrotasjon for å redusere eksponeringstiden for hver ansatt. Støvsug istedenfor å børste støv.
     
  4. Personlige vernetiltak: Støvmasker, øyevern, ørevern, engangsdrakter og hansker er viktig, selv når du bruker nesten støvfrie verktøy. Under forhold der nivåene av silikastøv er uunngåelig høye, kan åndedrettsvern være nødvendig for maksimal beskyttelse mot innånding av støv.
Mann som snyter seg

Er støv et problem hvis jeg jobber utendørs?

Ja, støvpartikler er luftbårne, uansett om du jobber innendørs eller utendørs. Støveksponering er fortsatt en veldig alvorlig trussel, og du bør følge alle anbefalte retningslinjer for effektiv støvkontroll. Jobber du utendørs med slipende behandling av silisiumholdige materialer blir støvet hengende i luften. Uten de riktige støvfjerningssystemene, setter du fremdeles deg selv og andre rundt deg i fare.

Hvor lang tid tar det før støvet legger seg?

Tiden støvet forblir i luften etter at jobben er utført varierer avhengig av størrelsen på støvpartiklene og mengden som genereres, men støvet kan forbli i luften lenge etter at jobben er utført. Støv generert innendørs holder seg ikke i rommet der det oppstod og kan spre seg over hele bygget med mindre området er forseglet. Ofte kan du lukte byggestøvet selv om du ikke ser det. Hvis et rom lukter betong, er det sannsynligvis på grunn av mikroskopiske støvpartikler av betong som sirkulerer i luften. Dette betyr at du bør bruke personlig verneutstyr i et rom lenge etter at jobben er ferdig.

Hva er EN 50632-standarden?

EN 50632 er en standard som spesifiserer fremgangsmåten for å måle støvkonsentrasjonen ved bruk av strøm- eller batteridrevne verktøy under standardiserte forhold. Hilti var aktivt involvert i utviklingen av standarden. Standarden kan kjøpes hos standard.no.

Hvordan sier jeg nei når jeg føler meg utrygg på jobben?

 Snakk med en pålitelig person på byggeplassen, som for eksempel HMS-ansvarlig, dersom du føler deg utrygg når det gjelder støveksponering og kontroll. Det er veldig viktig at ansatte er klar over risikoen de står overfor. Når du vet mer, vil du føle deg mer komfortabel og sikker på hvilket verneutstyr som bør brukes og hvilke tiltak som bør følges. Bedrifter har en viktig rolle i å ta helse og sikkerhet på alvor.

Inneholder gipsplater silika?

Gipsplater inneholder silika-kompositter og kan føre til luftveisproblemer ved regelmessig eksponering.

Hva er de forskjellige støvklassene? 

Støv er delt inn i tre klasser. De angir hvilket støv en støvsuger er egnet for og de fastsatte grenseverdiene på arbeidsplassen. De viser også hvilken grad av filtrering filtersystemene må håndtere. Det er viktig å velge støvsuger i en klasse som passer til materialet det jobbes med.
 

GODKJENNINGSTYPER 

FILTRERINGSGRAD  
FILTERSYSTEM 

EGNET TIL 

Støvklasse L¹) 
Et bilde som inneholder tekst, utklipp, skiltAutomatisk generert beskrivelse 

> 99 % 

Helsefarlig støv med grenseverdier³) > 1 mg/m³ 
For enkelt og risikofri støv, som husholdningsstøv, jord og kalk. 

Støvklasse M¹) 
Et bilde som inneholder tekst, skilt, utklippAutomatisk generert beskrivelse 

> 99,9 % 

Helsefarlig støv med grenseverdier³) > 0,1 mg/m³ 
For alt trestøv og støv fra sparkel, filler og lakk, gips, sement, betong, lim og maling, for eksempel lateks- og oljemaling eller kvartsholdige materialer som sand og silisium. 

Støvklasse H¹) 
Et bilde som inneholder tekst, skilt, utklippAutomatisk generert beskrivelse 

> 99,995 % 

Helsefarlig støv med grenseverdier³) ≤ 0,1 mg/m³ 
For kreft og sykdomsfremkallende støv, som asbest og mugg. 

Støvsugere  
konstruksjonstype B22²) 

Avhengig av støvklasse 

Brannfarlig støv i eksplosjonsklassene ST1, ST2 og ST3 i sone 22  
Helsefarlig og tørt, brannfarlig støv som aluminium og karbonfiber. 

¹) Kilde: EN 60335-2-69 og IEC 60335-2-69 bilag AA 
²) Kilde: EN 60335-2-69 og IEC 60335-2-69 bilag CC 
³) Nasjonale forskrifter for grenseverdier må følges. 

Hvordan velger jeg det riktige støvfjerningssystemet?

Når du jobber med materialer som genererer store mengder støv på arbeidsplassen din, må du sørge for at du har riktig utstyr for å beskytte deg. Vi tilbyr forskjellige støvfjerningssystemer som passer sammen med verktøyene slik at du får et tilnærmet støvfritt arbeidsmiljø.


Se alle våre byggstøvsugere her.


Er du usikker på hvilker støvfjerningssystem som passer for deg? Hvis du trenger litt ekstra råd og veiledning kan du besøke din nærmeste Motekbutikk eller gå inn på produktet du er interessert i og be om en demonstrasjon, så vil en av våre lokale salgsrepresentanter ta kontakt med deg.

Mann som borer