Scan strekkode

Vi fant ikke produktet du scannet

Produktet legges i handlekurven

Mange HMS-eksperter mener at støv er den «nye asbesten» i byggebransjen på grunn av de farlige konsekvensene det kan ha for helsen og sikkerheten din. Helserisikoen ved byggestøv, som asbest, ble opprinnelig tatt lett på til tross for forskningsfunn og skaderapporter.

Resultatet av å inhalere støv kan gi svært alvorlige helseproblemer, og tap av produksjon og arbeidskomfort. Støvet er heller ikke bare begrenset til byggeplassen. Det kan lett spre seg til andre områder og påvirke mennesker, natur og miljø.


Før vi ser på hvorfor du bør bry deg om støv, la oss forklare hva det er og hvordan det oppstår.

Hva er egentlig støv?

Støv består av svært små, faste partikler som er sterkt spredt og sprer seg lett i luften. Støvpartikler kan være veldig små, og når størrelsen er mindre enn 10 mikron, blir de klassifisert som fint støv eller partikler. Støv som overstiger 10 mikron er klassifisert som grovstøv. For å sette det i perspektiv: tykkelsen på et menneskehår er i gjennomsnitt omtrent 60 mikron!


Fint støv er usynlig for det blotte øye og er bare synlig hvis det er mye av det i lufta, som en støvsky. Fordi partikkelstørrelsen er så liten, kan støvet forbli i luften i opptil 12 dager. Hvis et rom lukter betong, er det sannsynligvis på grunn av mikroskopiske betongpartikler som sirkulerer i lufta.


Svært fine støvpartikler er spesielt farlige fordi de er små nok til å komme inn i luftveiene og forårsake langvarig skade. Overeksponering for støv som inneholder kvarts, kan forårsake kreft, silikose og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom).

Hvordan oppstår støv?

Støv produseres når du borer, meisler, sager eller sliper. Men støv oppstår også gjennom sirkulasjon, når det virvles opp av vindkast eller når støvete materialer transporteres eller når pulvermateriale blandes – for eksempel i sementblanding. Avhengig av materialet som behandles, oppstår forskjellige typer støv.


De 2 farligste støvtypene i byggebransjen:

Støv med krystallinsk struktur: oppstår ved slipende behandling av materialer som inneholder silika f.eks. sandstein, betong, mørtel eller fliser. Den inneholder respirabel krystallinsk silika (RCS).


Støv med pulverstruktur: oppstår ved slipende behandling av tre og bearbeidet tre som for eksempel trefiberplater.

Støv er overalt 

Det er et faktum at støv finnes overalt på byggeplasser og oppstår på nesten alle steg i byggeprosessen: under boring, saging, meisling, sliping og transport. Fordi det er så utbredt, regnes det ofte som normalt og ingenting å bekymre seg for. Men det er ikke sant.

Det er mye støv

Noen jobber skaper store mengder støv. For eksempel kan kutting av murstein og fresing til elektriske kabler produsere opptil 17 kg støv i timen. Riving av betongtak for etterinstallasjon kan produsere ca. 6 kg støv i timen. Når du legger sammen alle jobbene som utføres på en vanlig dag, blir det en bekymringsfull mengde støv som du og dine kolleger må håndtere.

Derfor bør du bry deg om støv:

Støv utgjør en alvorlig helse- og sikkerhetsrisiko

Et sjokkerende høyt antall mennesker dør hvert år av lungekreft som er forårsaket av overeksponering for silikastøv. I tillegg lider mange av støvrelaterte sykdommer som for eksempel KOLS som betyr at de ikke lenger kan jobbe. Flere nasjonale og internasjonale organisasjoner har innsett at dette er et problem som haster, og har lansert tiltak og kampanjer for å bekjempe støv i bygg- og anleggsbransjen.


Som arbeidsgiver er du ansvarlig for helse og sikkerhet for dine ansatte på byggeplassen. Gitt konsekvensene det kan få for de ansatte og deres familier, bør det være i din beste interesse å beskytte dine ansatte så godt som mulig.

  Hva blir konsekvensene?

  Når man puster inn støv reagerer kroppen gjerne med at man må nyse eller hoste. Men disse menneskelige forsvarsmekanismene er begrensede og ineffektive for visse typer støv. Spesiell forsiktighet må utvises ved arbeid med materialer som inneholder silika.


  Silika er et naturlig materiale som dekker omtrent 27% av jordskorpen. Det finnes i mange materialer som vanligvis brukes på byggeplasser, som for eksempel sandstein, betong, mørtel, fliser. Overeksponering av dette støvet kan være ekstremt farlig, ettersom de når dypt ned i lungene og legger seg i lungenes luftsekkene (alveoler). Man kan få den uhelbredelige sykdommen silikose. Den gjør at det produseres arrvev som reduserer evnen til å puste inn oksygen.

  Støv reduserer produktiviteten og øker kostnadene

  De fleste foretrekker å ha et rent arbeidsmiljø der kroppen, klærne og omgivelsene holdes rene og der du ikke trenger personlig verneutstyr.


  Å jobbe i støvskyer skitner ikke bare til kroppen, klærne og omgivelsene, de øker også risikoen for skader siden det reduserer sikten og kan forstyrre ansatte på grunn av øyeirritasjon, nysing, hoste eller neseblod. Men dette er ikke den eneste grunnen til at støv må kontrolleres. Du kan øke produktiviteten og redusere kostnadene betydelig ved å bruke de riktige tiltakene mot støv:
   

  • Du bruker mindre tid på å sikre området før du starter arbeidet
  • Støvfjerningssystemer reduser rengjøringstiden med opptil 99 %
  • Arbeidshastigheten økes med opptil 20 % med renere og mer effektive verktøy.

  Støv er et emne som byggebransjen må ta på alvor. Vi kan hjelpe deg med å se på mulighetene for å få en støvfri og trygg arbeidsplass. Snakk med en av våre selgere som kan tilby råd og veiledning eller ta kontakt med kundeservice her

  Mann som bruker betongsag