Kombiner maskiner for effektive ankerapplikasjoner der hullet bores med TE 60.

Rengjøringen av hullet gjøres mens man driller med hulbor og støvsuger VC 10M. Hullet er da klart for kjemisk anker i nøyaktig korrekt dose med utpressapparatet HDE 500.