Scan strekkode

Vi fant ikke produktet du scannet

Produktet legges i handlekurven

Onsdag 1. september 2021 var en milepæl i arbeidet med lærlinger i Motek. På verkstedavdelingen i Oslo startet to nye lærlinger i elektroreparatørfaget. Selv om oppstarten var godt planlagt, er det ikke tvil om at vi er spente på om opplegget vi har tilrettelagt fungerer. Målet er helt tydelig: En læretid som leder til fagbrev innen to år, sier Håvard Mathlin, leder for verkstedavdelingen i Oslo.

Lærlinger og Motekansatte

Samfunnsansvar

Å være en lærebedrift, innebærer for Motek å ta et samfunnsansvar for utdanning av neste generasjon fagarbeidere. Tilrettelegging for at unge mennesker kan fullføre sin utdannelse er noe vi er veldig stolte av. Mange i bransjen kjenner oss for kvaliteten på verktøy, service og tjenester. At vi nå samarbeider med skoler i Oslo og Viken om utdanning av fremtidige yrkesutøvere, er med på å underbygge at vi tenker kvalitet i alle ledd. Lærlingeordningen er en naturlig del av bærekraftstrategien vår og understøtter målet om faglig utvikling for våre medarbeidere.

Faglig utvikling og kvalitet i opplæringen

Å sikre en god læringsarena krever at vi vet hva vi holder på med! Det handler mye om oss selv og hvordan vi møter unge mennesker i starten av en yrkeskarriere. De skal føle seg velkommen og trygge hos oss.
 

Vi er medlem av Opplæringskontoret for elektrofag på Øvre Romerike. Opplæringskontoret bidrar med teoriopplæring, relevante fagkurs og instruktørkurs for veiledere i Motek. Summen av dette sikrer en faglig kvalitet gjennom opplæringen.

Lærlingene tilfører oppdatert kunnskap

For at elever kan gjøre et godt yrkesvalg er det helt avgjørende at de tidlig møter bedrifter for å se hva slags forventninger man har til hverandre og for å se hva yrket og jobben går ut på. Våren 2021 hadde vi derfor utplasseringselever fra flere videregående skoler, hvor elevene fikk prøve seg i verkstedet.

Overgang mellom skole og jobb kan for mange elever og lærebedrifter være krevende. Derfor er det viktig å ha dedikerte, kompetente instruktører og veiledere i bedriften som ønsker å møte elevene med respekt, og som legger til rette for at læring foregår.

Som et ledende verksted i Norge for reparasjon av verktøy kan vårt verksted gi elevene en meget god opplæring på praksisfeltet. Elevene kommer med oppdatert kunnskap fra skolen, som også vil gjøre at vi fornyer vår kunnskap, påpeker Mathlin.

Fremtidig rekrutteringsvei

Verkstedavdelingen vår flytter neste år inn i toppmoderne lokaler i Alf Bjerckes vei i Oslo. Vi vet at det er stor konkurranse om arbeidskraften og lærlingeordningen vil om noen år være en av de viktigste arenaene for å tiltrekke fremtidige ansatte.
 

For Motek handler det nå først og fremst om å sikre at vi har et velfungerende system, samt å bygge erfaring fra lærlingeordningen i verkstedavdelingen. Lykkes vi med dette, vil det være naturlig å se på muligheter for lærlinger også i andre deler av selskapet.

Lærlingene Petter og Damien