Dine data, dine valg

Dine data er trygge hos oss. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig og personalisert handleopplevelse. Ved å trykke «Det er greit» godkjenner du bruken av informasjonskapsler.

Vis meg mer

Moteks HMS- og kvalitetspolitikk er forankret i ledelsen. Vi jobber med tiltak som forbedrer vårt HMS- og kvalitetsarbeid og forhindrer negativ miljøpåvirkning i forbindelse med gjennomføringen av våre prosjekter og i daglig drift. Vi har en nullfeilvisjon som innebærer at ingen skade skal skje på mennesker eller miljø og at alle oppdrag skal utføres riktig første gang.
Det er viktig for oss i Motek at ansatte har en trygg arbeidsplass, der fokuset er å unngå helseskader og arbeidsulykker. For å få sunne og engasjerte medarbeidere er det også viktig at hver enkel blir sett og kan videreutvikle sin kompetanse.
 

Våre mål: 

 • Sykefravær skal være <4,5
 • Vi skal ikke ha skade på menneske eller miljø
 • Vi skal ikke ha brudd på selskapets etiske retningslinjer
 • Vi skal ha samsvar med alle relevante lover, forskrifter og kundekrav
 • Sorteringsgrad for avfall over 85%
 • Vi skal stille tydelige miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester, og følge opp kravene.
 • Vi skal ikke ha kritiske sikkerhetsbrudd ved lagring og distribusjon av kundeeid og egen informasjon.


Våre tiltak: 

 
 • HMS- og kvaliteskrav ved avtaleinngåelse med leverandører.
 • Bruke miljømerkede og gjenvinnbare produkter i den grad de er tilgjengelige på markedet og møter våre krav til egenskaper og økonomi.
 • Følge med relevant miljølovgivning og andre miljøkrav fra kundene, konsernet og andre interessenter.
 • Rapportering av farlige forhold og uønskede hendelser
 • Ha gode rutiner og tilgangskontroll til alle informasjonssystemer
 • Regelmessige vernerunder
 • Interne revisjoner

Sertifisering og revisjon

Motek AS er både kvalitetssertifisert og miljøsertifisert i henhold til internasjonalt anerkjente ISO standarder ISO-9001:2015 og ISO 14001:2015

Tredjepars sertifisering

Det er «The Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS)» som har sertifisert oss og er ansvarlig for å gjennomføre en grundig revisjonsprosess, hver tredje år. I tillegg til dette utføres det interne revisjoner både på hovedkontoret og butikkene.
 

Godkjent leverandør

Vi er godkjent som leverandør til oljeindustrien gjennom kvalifikasjonsordningen Oil & Gas Europe, til energiforsyningen ved Achilles Utilities NCE og til Bygg og Anleggsnæringen ved StartBANK .
 

 • Oil & Gas Europe
 • Achilles- Utilities NCE
 • Achilles - StartBANK

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 


Vårt internkontrollsystem ivaretar helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet i konsernet ved:
Langsiktig og systematisk jobbing med trivsel, trygghet, medarbeiderutvikling, skade/ulykke forebygging og HMS opplæring er nøkkelen til riktig arbeidsmiljø for oss.

Ytre miljø


Vi ønsker å ha en minst mulig negativ påvirkning på det ytre miljø. Vi kildesorterer avfall og en del av dette resirkuleres. Vi har en landsomfattende avtale med Norsk Gjenvinning. Vi er medlem av Grønt Ansvar og Norsirk (produktansvar)

 • Grønt Ansvar – Norsk Gjenvinning
 • Norsirk – EE avfall, Batterier og Emballasje.

Avfallshåndtering

Vi har en komplett avfallshåndtering system, for å sikre at lover og forskrifter følges og at vi overholder myndighetenes krav til rapportering og dokumentasjon, samt alle HMS krav.
 

Våre mål

 • Redusere vekt usortert avfall
 • Øke kildesorteringsgraden
 • Redusere kostnaden som følge av bedre sortering
 

Dette oppnås ved å utføre følgende tiltak:


Tilrettelegge miljøstasjonene med:
 • Tydelig fraksjonsbeholdere
 • Tydelig merking
 • Oppfølging, veiledning og kontroll
Motek.no stort bilde landingsside 1500x800 - sertifikater.png