Scan strekkode

Vi fant ikke produktet du scannet

Produktet legges i handlekurven

I forbindelse med byggingen av nytt hovedkontor og lager, tok vi bærekraftsarbeidet vårt til et nytt nivå ved å installere hurtigladere til varebiler. Slik blir veien til totalt nullutslippstransport enda kortere.

For å gjøre det lettere for våre transportører å gå over til helelektrisk transport, og som et ledd i vår bærekraftsstrategi, var det viktig for oss å implementere moderne og miljøstøttende løsninger for varetransport i det nye bygget vårt.

– Produksjon og logistikk vil alltid være en viktig del av byene våre, og vi må ha like høye miljø- og bærekraftsambisjoner for disse byggene, som boliger og kontor. Dette har også Aspelin Ramm lang erfaring med, så i dette prosjektet er det gjenbruk av betong til fyllmasser, bruk av miljøvennlige materialer, grønt tak med overvannshåndtering og i tillegg legger vi til rette for lading av både tung og lett transport for å nevne noe. Og ikke minst er det høyt prioritert at dette ikke kun skal være et miljøvennlig og effektivt bygg, det skal også legge til rette for gode og helsebringende arbeidsplasser, sier Kenneth Dahlgren, sjef for byutvikling og samfunn i Aspelin Ramm.

I det nye hovedlageret i Alf Bjerckes vei 22 kan vi tilby hurtiglading av elektriske varebiler mens de laster på og av varer hos oss. – Etablering av infrastruktur for lynlading av varebiler ved lagerportene er et viktig ledd i Motek sitt arbeid med bærekraft, og gir oss en unik mulighet til å elektrifisere store deler av vår distribusjon – samtidig som vi opprettholder minst like godt servicenivå på transporttjenester til kundene våre,  sier Jørn Sæbø, CFO og Logistikkdirektør i Motek.

Ladestasjonene

Løsningen vi har valgt  er helt nyutviklet og leveres av ABB. ABB er et solid firma som siden 2011 har styrket sin satsing på lading av elektriske kjøretøy.

Systemet består av to loading gates som hver har en kapasitet på 360 kW. Fra hver loading gate går det fire ladeuttak. Det betyr at man kan lade så mye som 8 varebiler samtidig.

Hvert ladeuttak leverer mellom 90–150 kW, avhengig av hvor mange ladeporter som er i bruk samtidig. Dette betyr at det vil ta ca. 10–15 minutter å lade 20 kWh, noe som tilsvarer en rekkevidde fra ca. 100 km og oppover.

Støtte fra Klima- og energifondet

Selv om ladeanlegget var planlagt før søknadsprosessen startet, er vi glade for å se at Oslo kommune anerkjenner jobben vi gjør innen bærekraft og ønsker å støtte opp om dette. Søknaden vår om tilskudd til hurtigladere ble innvilget. Tilsagnet vi fikk er på maksimalbeløpet på 1 million kroner. Dette hjelper oss med å dekke en del av det ferdige anlegget. 

– Klimaetaten er glade for å se fremoverlente bedrifter satse på ny teknologi og gå foran. At Moteks samarbeidspartnere kan lade under lasting og lossing av varer, gjør beslutningen om å gå over til elektriske varebiler lettere for bedriftene, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, og legger til:  

– Det er et teknologisk skifte på gang i vare- og nyttetransporten i Oslo. Vi ser at stadig flere nye, lette elektriske varebiler kommer til og tar en større del av markedet. Med flere gode tilskuddsordninger som denne og Enovas støtte til kjøp av el-kjøretøy, samt gratis passering i bomringen, er det også lønnsomt å kjøre fossilfritt.