Om oss, og vårt konsept

Motek leverer verktøy, festemidler og tjenester til byggeindustrien, anlegg, offshore og andre som bygger. Motek er ISO kvalitets– og miljøsertifisert, og har virksomhet i Norge og Sverige. Motek har både StartBANK sertifikat (kvalifiseringsordning for bygg- og anleggsindustrien) og Achilles sertifikat (kvalifiseringsordning for offshoreindustrien i Norge og Danmark).

 

Motek er den ledende, landsdekkende samarbeidspartneren for bygg og anlegg
Som direkte leverandør av produkter og tjenester, med vekt på kvalitet i alle ledd, har Motek stort kundefokus og høy servicegrad. Identitet og konsept er det samme over hele landet.

 

Våre forretningsområder:

 • Næringsbygg
 • Installasjon/Energy
 • Boligbygg
 • Innesalg
 • Spesialbransjer og utvikling

 

Motek mål og bedriftskultur:

 • Inntjening og kontantstrøm som sikrer nødvendig handlefrihet for målrettede investeringer, rasjonell og kvalitetsmessig drift og tilfredsstillende avkastning for aksjonærene
 • All forretningsdrift, våre avtaler og bedriftens indre liv, er utviklet og preget av sunn forretningsmoral, forutsigbarhet, langsiktighet og høye etiske krav
 • Motek setter mennesket i fokus. Klare ansvars- og myndighetsforhold gir frihet og stimulans til kreativitet og arbeidsglede innenfor våre strategiske rammer
 • En attraktiv arbeidsplass med godt arbeidsklima for alle ansatte. Organisasjonsformen stimulerer til initiativ og konstruktive løsninger
 • Motek legger vekt på å vise samfunnsengasjement gjennom aktivt arbeid for å beskytte omgivelsene og miljøet.
For best mulig å kunne hjelpe og støtte deg som kunde er salgsstyrken vår organisert i forskjellige næringsområder, hvor selgerne har spesifik bransjekunnskap og erfaring. Vi er organisert i følgende næringsområder:

 

Næringsbygg

 • Rådgivende salg til kunder innenfor næringsbygg – direkte oppfølging på byggeplassen
 • Teknisk rådgivning i forbindelse med innfestninger og for eksempel branntetting
 • Bred erfaring og kunnskap mot både store og små prosjekterInstallasjon

 • Rådgivende salg av verktøy og festemidler til rør, elektro, ventilasjon og heisbransjen
 • Teknisk støtte med ingeniør og software for prosjektering eller lastberegning av innfestninger for alle installasjonsfag Spesialister til Olje og gass-,samt skipssektoren med direkte oppfølging og rådgivning

 

Boligbygg

 • Salg av verktøy og festemidler til boliger
 • Dyktige fagselgere som kommer på byggeplass for og finne de beste løsningene
 • Holder kurs for luftdrevende spikermaskiner, boltepistoler og sikkerhetskurs

 

Salg spesialområder

 • Spesialister innenfor stålbygg, anlegg, bilbransjen, malere, industri, betong, diamant, og trebearbeidende industri
 • Utvikler nye bransjer/segment ved å skaffe større kompetanse innenfor disse bransjene enn vi har i dag. Dette for å serve kundene bedre ut i fra deres behov

Sterke, verdenskjente produktmerker

Våre merkevarer kjennetegnes av høy kvalitet og god funksjon. Hilti, Festool og Bostitch leverer alle kvalitetsverktøy, maskiner og forbruksmateriell til bygg og anleggsindustrien over hele verden. Felles er også sterk innovasjonsvilje for stadig å finne bedre løsninger og verktøy som forenkler hverdagen og øker produktiviteten.


Hilti –
den røde Hilti verktøykofferten er kjent på alle byggeplasser og av de fleste håndverkere over hele verden. Hilti har en unik posisjon i bransjen, og leverer et stort og bredt sortiment - fra lette håndverktøy til kraftplugger som ordner opp med den sterkeste armerte betong.


Festool –
tysk ordentlighet på sitt beste. Også en av verdens sterkeste leverandører av profesjonelt el-verktøy og støvavsug for trebygg og trebearbeidende industri og håndverk. Mange gode og unike løsninger blant sine verktøy.


Bostitch –
amerikansk verdensmerke innen profesjonell maskinspikring og kompressorer med robuste og funksjonelle produkter. Uvikler nå produkter i samarbeid med Motek spesielt tilpasset norsk byggeskikk og forhold.


Motek –
vårt eget merke spesielt innen festemidler. Vi kjenner bygge- og anleggsbransjens samt trebearbeidende virksomheters allsidige behov for riktige skruer, spikre, lim og bolter. Derfor er vi store også på forbruk.

 

Direkte salg og service – raskt og effektivt

Motek leverer direkte til deg – raskt og effektivt. 90 fagselgere tilknyttet 30 lokale Moteksentre. Slik kan de ha god kontakt med deg – i ditt område, enten du er på byggeplassen eller kontoret. Du er selvsagt også velkommen til å stikke innom ditt nærmeste Moteksenter for å få råd, kjøpe noe du trenger eller oppdatere deg på nyheter innen verktøy og forbruksmateriell.

Leveranser skjer fra ditt lokale Moteksenter, eller så transporterer vi raskt fra sentrallageret i Oslo. Trenger verktøyet reparasjon, leveres det på ditt Moteksenter, eller så kan det hentes på byggeplassen. Vi har også utlånsmaskiner hvis du har behov for det.

Vi er opptatt av å være tilstede for kundene våre, og bygge gode langvarige relasjoner til beste for deg – og for oss. Det er viktig for effektiv drift og service at kontakten med oss som leverandør er god, tillitsfull og direkte.

Landsdekkende og enhetlig

Med 29 sentre er vi godt tilgjengelig i de fleste områder i Norge. Din samarbeidsavtale gjelder over hele landet. Det vil si at du får samme pris og betingelser, uansett hvilket Moteksenter du handler i.

 

Høy bransjerettet fagkunnskap hos selgerne

Bygg, anlegg og offshore er industrier med stor teknologiutvikling og ofte krevende prosesser. Når teknologi eller nye løsninger introduseres, kreves ofte nye tilpassede verktøy og festemidler. Derfor er det viktig å ha god oversikt over riktige løsninger og muligheter, slik Motek selgerne og kundeservice har. De fleste av Moteks dyktige selgere har selv bransjeerfaring, og følger med i utviklingen, for å kunne gi deg kloke og fagriktige råd. De har god oversikt over verktøy, løsninger og muligheter, og hjelper deg gjerne med valg som blir optimale for ditt behov.

 

Høy forretningsmoral med mennesket i fokus

I sitt 50-årige virke i Norge har Motek alltid hatt fokus på å opptre tillitsvekkende. Vi legger vekt på å være forutsigbare, nøkterne og langsiktige. Vår viktigste ressurs er våre dyktige medarbeidere. Vi skal betjene deg på beste mulig, derfor er vi opptatt av å legge forholdene til rette for personlig utvikling og vekst.