Nøkkeltall og historie

Mer enn 60 gode år for byggeindustrien, med aner over 100 år tilbake...

 

Motek ble etablert i 1954 og sysselsetter i dag mer enn 230 årsverk, hvorav 90 selgere. Omsetningen er mer enn 700 mill. kr. Motek overtok Hilti agenturet fra starten av i 1954, og dekker i dag hele Norge med sine direkte leveranser og kundeservice gjennom 29 Moteksentere.Historisk har Motek 2 røtter:

1. Aspelin anene…
Moteks aner går helt tilbake til 1881, da den svenske bergingeniøren Gustaf Aspelin kom til Norge som representant for jernverket Lesjøfors. Han drev representasjonen som et agentur, samtidig som han var bestyrer for et mindre håndlager som verket hadde etablert i Oslo. Et par år senere etablerte Aspelin sitt eget lagerførende engrosfirma som han drev parallelt med agenturet. Med årene bygget Aspelin opp en landsomfattende gruppe som dekket det norske markedet på områdene stål, byggevarer, trelast, jernvarer, bygg- og anleggsmaskiner, teknisk materiell og råvarer til plast og maling. Gjennom nesten 100 års samarbeid med kunder og leverandører utviklet Aspelin seg fra tradisjonell grossist til en moderne markedsfører som på landsbasis kunne tilby industri, bygg, anlegg og handlende et bredt vareutvalg og en rekke spesialtjenester knyttet til varene. I 1976 sluttet Karl S. Johannessen, Bergen, seg til gruppen ved en fusjon med Aspelins selskaper på Østlandet. Karl S. Johannessen var en ledende stålleverandør på Vestlandet.

 

2. Stormbull anene… 
A/S Stormbull arbeidet også innenfor stål-, bygg- og maskinbransjen. Det var den 21. april 1898 at kommandittselskapet O. O. Bull & Co., ble innmeldt i handelsregisteret i Christiania. Firmaet startet beskjedent, men forretningene var desto mer fargerike. Man solgte skip, flosshatter, gullur og jern, og til og med landets første dampdrevne buss på jernhjul ble innført av firmaets grunnleggere. Etter noen få år ble generalkonsul O. J. Storm opptatt som kompanjong. I 1914 ble firmaet delt i to selskaper, nemlig A/S Storm og Bull Ltd. som fortsatte eksportvirksomheten, og A/S Stormbull, Jern- og Bygningsartikkelforretning, under ledelse av grosserer O. O. Bull. I årene som fulgte opparbeidet A/S Stormbull seg til å bli et stort, landsomfattende og solid selskap i stål, maskiner og byggevarer, med en rekke datter- og samarbeidende selskaper.

 

Motek ser dagens lys
I 1954 ble A/S Stormbull enerepresentant i Norge for Hilti-verktøy. I november samme år deltok A/S Stormbull på Norges første "Bygg Reis Deg"-messe som ble arrangert på Akershus Festning.

Dette var begynnelsen på Motek AS. Sommeren 1963 overtok vi Hilti-agenturet. I A/S Stormbull ble det opprettet en egen avdeling, Montasjeteknikk, som solgte Hilti-verktøy og fra 1964 Spotnail maskiner.

1. januar 1978 fusjonerte Gustaf Aspelin og A/S Stormbull til Aspelin-Stormbull Gruppen A.S. Avdeling Montasjeteknikk ble eget aksjeselskap i gruppen med navnet Aspelin-Stormbull Motek A.S.

Desember 1988 fisjonerte Aspelin-Stormbull A.S. Morselskapet heter i dag Aspelin-Ramm A.S, og vi tok navnet Motek AS fra 1.11.89. Fra tidlig på 90-tallet etablerte Motek seg som byggeindustriens samabeidspartner med direkte salg og leveranser gjennom et unikt og suksessfullt kundeservicekonsept.

 

Flere verdensagenturer
Hilti var produktfundamentet allerede i Moteks tidlige fase. Et verdenskjent produktmerke med unik kvalitetsprofil. Motek fikk Festool agenturet i 1992, nok et verdensledende merke innen trebearbeidende verktøy. Vi selger allerede flest Festool maskiner i verden målt pr. innbygger. Fra 1999 har vi også hatt agenturet for den verdensledende amerikanske spikringskjempen Bostitch, de første årene gjennom Atro. Fra 2002 direkte i et spennende utviklingsarbeid.

 

Ut i Skandinavia
På 80-tallet ble de store entreprenørene skandinaviske. Derfor var det naturlig for Motek å følge sine store og viktige kunder med etableringer i våre naboland. 1986 ble Motek eier av Aspelin-Motek AB i Sverige og fikk egen spikringsavdeling.

Dagens Motek 
Motek AS fremstår i dag som et landsomfattende, solid selskap som er byggeindustriens ledende samarbeidspartner. Hos oss får kundene samme vilkår uavhengig av hvilket Moteksenter de handler i.Vår markedsledende posisjon er et resultat av innovativ utvikling, direkte salg, god relasjonsbygging, verdensledende produktmerker, god fagkunnskap og rådgivning.