Festool - Service all-inclusive

01.01.2013 innførte Festool en ny garantiordning på alle maskinene* sine og de har nå 3 år service inkludert. Det vil si at du har full kontroll og forutsigbarhet på alle service- og vedlikeholdskostnader i 3 år. Du får gratis reparasjon i 3 år der den leverte maskinen er bevist å ha material- eller produksjonsfeil, samt gratis reparasjon av slitasjedeler som er bevist å være skadet som følge av naturlig slitasje etter vanlig bruk av maskinen.

* Gjelder maskiner kjøpt etter 01.01.2013