Diamantsag/bor

Maskiner og forbruksmateriell for boring og saging i betong og andre harde materialer. Kjerneboring, veggsaging og vaiersaging