Stavvibratorer

Belle Megavib stavvibrator

Enkel å frakte, enkel å bruke

Belle BGF omformer

Omformer brukes sammen med BGN-stavene fra Belle

Belle BGN stavvibrator

Stavvibratorer med høy arbeidskapasitet