Markvibratorer

Belle PCLX400 Markvibrator

Perfekt for rep.- og vedlikeholdsarbeid

Belle PCX20A Markvibrator

Allsidig for pakking av asfalt

Belle PCX13/40 Markvibrator

Den perfekte kombinasjonsplaten