Boltekutter på batteri

Krenn OS-16 ACN hydraulisk boltekutter på batteri

Boltekutter for kapping av armering